Dor

Politică de confidențialitate

Website: domeniul www.dor-romanesc.ro și subdomeniile acestuia;

Cumpărător: orice persoană fizică sau juridică care plasează o comandă pe Website; Vânzător: SENS TEAM SRL

CIF: RO37980922

Reg. com: J23/3841/2017

Adresa: Str. Maica Tereza, Numarul 9, Popesti-Leordeni, Judetul Ilfov IBAN : RO96BTRLRONCRT0404999701

Banca: BANCA TRANSILVANIA

Email www.dor-romanesc.ro;

Membru: persoana fizică, persoană juridică sau orice altă entitate juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între Vânzător pe de o parte și acesta pe de altă parte și care necesită crearea și utilizarea unui Cont;

Cont: ansamblul format dintr-o adresă de e-mail si o parolă care permit unui singur Membru accesul la zone restricționate ale Website-ului prin care se face accesul la Serviciu;

Utilizator: orice persoană care vizitează și/sau interacționează cu Website-ul; Client: persoana fizică, persoana juridică sau orice altă entitate juridică care are sau obține acces la Conținut si Serviciu, ulterior creării Contului de Membru;

Serviciu: serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (inclusiv telefonic);

Conținut:toate informațiile aflate pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric, respectiv:

 • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Vânzătorului către Client, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător , sau alte date privilegiate ale Poduse/Bunuri: orice produs pus la dispoziția cumpărătorului prin intermediul Website- ului și care urmează a fi furnizate după încheierea Contractului;

Comanda:document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Website;

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile, așa cum sunt menționate/descrise pe Website;

Contract: plasarea unei Comenzi valide de către Cumpărător și acceptarea acesteia de către Vânzător;

Contract la distanță: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, potrivit Ordonanței de urgență nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;

Newsletter / Alertă: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție: încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui Produs / Serviciu de către Vânzător către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător , indiferent de modalitatea de livrare.

Document: Prezentele Termeni și Condiții.

 1. ACORD
  • Pentru utilizarea magazinului nostru virtual, este necesar să fiți de acord cu Termenii și Condițiile noastre. Vă rugăm sa le citiți cu atenție. Informarea dumneavoastră cu privire la Termenii si condițiile noastre va preceda orice act sau fapt de natură să determine obligații pentru părțile contractante. Vizitarea și utilizarea Website-ului sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de
 2. CARACTERUL OBLIGATORIU
  • Folosirea Serviciului implică aderarea Membrului sau Clientului la prezentele Termeni și Condiții prin acceptarea expresă de către dumneavoastră a prezentului Document. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. În cazul în care se fac referiri la alte Website-uri nu garantăm și/sau confirmăm sub nicio formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste Website-uri și luați sau nu în considerare informația găsită
  • Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Website-ului public disponibildor-romanesc.ro
  • Prin folosirea Website-ului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Website-ului, Conținutului, Serviciului, societății Vânzătorului, , sau oricărui terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.
 • În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Vânzător prin intermediul Website-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Vânzătorului de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea Vânzătorului sau a Partenerilor acestuia.
 • Vânzătorul va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza lor de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
 • Clientul / Membrul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.
 • Pentru a-și exercita dreptul de a nu fi de acord și/sau nu accepta și/sau își revoca acceptul dat pentru Document, acesta poate să contacteze Vânzătorul , sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Vânzător destinate acestui
 • Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu achită contravaloarea tuturor Contractelor încheiate cu Vânzătorul .
 • În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Vânzător și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Vânzătorul va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
 • Acest Website este adresat doar Membrilor persoane juridice, entităților juridice și persoanelor fizice care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Vânzător , indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu sediul / domiciliul în România. Devenind Membru, persoana declară faptul că întrunește condițiile sus menționate.
 • Clientul / Membrul care achiziționează produse prin intermediul site-ului www.dor- romanesc.roîși manifestă acordul de a participa la campaniile promo organizate de site- ul dor-romanesc.ro
 1. CONȚINUT
  • Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo- uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
 • Membrului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui conținut în afara Website-ului dor-romanesc.ro îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului sau asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Vânzătorului sau .
 • Orice Conținut la care Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului cu referire acel conținut.
 • Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau necomerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale
 • În cazul în care Vânzătorul conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit conținut la care Membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Membru / Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
 • Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau a și/sau al angajatului Vânzătorului sau al care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
 • Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.
 • Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Website-ului, în orice
 • Pentru orice problemă legată de încălcarea drepturilor de autor vă rugăm să ne contactați la mail
 1. CONTACT
  • Vânzătorul publică pe Website datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Membru.
 • Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Website, Membrul sau Clientul permite Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele
 • Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Vânzătorului de a contacta Membrul sau
 • Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor, trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate Vânzătorului se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului și Vânzătorului, considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificărilor din partea Vânzătorului sau a în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe
 • Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).
 1. Newslettere și alerte
  • În momentul în care, Membrul sau Clientul își creează un Cont pe Website, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului. Membrii sau Clienții care își creează Cont pe Website oferă numele și informațiile lor reale, iar noi avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru păstrarea acestor detalii ca atare.
  • Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Vânzător și Partenerii săi în limitele Politicii de confidențialitate.
  • Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:
 • folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite;
 • prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului;
 • prin contactarea Vânzătorului, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
  • Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru
  • Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a Vânzătorul nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Societății Vânzătorului, la momentul expedierii newslettere- lor și/sau alertelor.
 1. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE poate fi consultată
 2. POLITICA DE COOKIES poate fi consultată
 3. MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE
  • Pentru a le face mai adecvate scopului de a avea o excelentă colaborare cu dumneavoastră, aceste condiții de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină de fiecare dată când utilizați Website-ul.
 4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

 

 • Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului/Membrului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile
 1. ACCESUL LA SERVICIU
  • Accesul la serviciu este permis oricărui Membru care posedă sau își creează un Cont. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Membrul va trebui să accepte prevederile Documentului.
  • Vânzătorul își rezervă dreptul de a limita accesul Clientului la Serviciu și de a șterge Contul acestuia în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de către Client, accesul și existența Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul.
 • Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont intre mai mulți Membri/Clienți.
 • În situația în care se descoperă accese de acest gen, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Conținut său
 1. PRODUSE, SERVICII ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
  • Vânzătorul poate publica pe Website informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Vânzătorul au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului
  • Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul Serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal

           Vânzătorul poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe Website la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

 • Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ
 • Tarifele afișate pe Website si tăiate de o linie semnifică prețul nediscountat al unui produs care se afla intr-o perioada promotionala de reduceri de
 • Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către Client. Până în acel moment contravaloarea comenzii va fi blocată pe contul Clientului nefiind transferată în conturile Vânzătorului.
 • În cazul plăților online Vânzătorul nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai
 • Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind cu titlu de
 • În descrierea produselor și/sau serviciilor Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective.
 • Pe Website-ul dor-romanesc.rosunt acceptate următoarele modalități de plată:
 • plata în numerar la momentul livrării produselor;
 • plată prin card bancar prin procesatorul de plati;
 • plată prin virament bancar în contul IBAN: IBAN : RO96BTRLRONCRT0404999701 Banca: BANCA TRANSILVANIA SENS TEAM SRL
 • În cazul plăților prin virament bancar, produsele comandate se vor livra doar după ce plata va fi evidențiată în extrasul de
 1. COMANDA ONLINE

 

 • Clientul poate efectua Comenzi de produse comercializate la un moment dat, pe Website sau telefonic (comanda minimă este de 50 RON, TVA inclus).
 • Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document „Comanda”.
 • Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca Vânzătorul să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător sau de Partenerii săi, în orice situație în care este necesară contactarea
 • Vânzătorul poate anula în mod unilateral Comanda efectuată de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător , în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client pe Website sunt incomplete sau incorecte;
 • activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură de partea Vânzătorului;
 • realizarea a mai mult de două livrări consecutive eșuate;
 • în situația apariției unei tranzacții suspecte sau declarată ca suspectă de către o autoritate, instituție, unitate bancară său persoana în drept;
 • pentru alte motive
  • Clientul poate renunța la o Comandă efectuată, atunci când este contactat pentru finalizarea Comenzii prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător , în orice situație în care este necesară contactarea
  • În cazul în care Clientul renunță la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancară, în sensul blocării în contul Clientului a contravalorii produselor și serviciilor achiziționate de către acesta, suma aceasta va fi deblocată de către Vânzător în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul au luat la cunoștință acest
  • În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc, Vânzătorul va informa clientul asupra acestui fapt și vor dispune deblocarea în contul Clientului a contravalorii acestor produse, în cazul în care această sumă a fost blocată pe cardul Clientului, în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest
  • În cazul în care Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul său, acesta are dreptul de a modifica conținutul comenzii sale, în momentul în care este contactat de către Vânzător, în limita valorii blocate pe cardul său.
  • În cazul in care Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul sau, iar contravaloarea noii sale comenzi este mai mică decât contravaloarea produselor/serviciilor comandate inițial, Vânzătorul va dispune deblocarea în contul Clientului a valorii diferenței dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest
  • Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării
  • În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Website, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.
 1. COMANDA TELEFONICĂ
  • Clientul / Membrul poate efectua comenzi telefonice pe numărul/numerele de telefon puse la dispoziție de către Vânzător pe
 2. CONTRACT ȘI FINALIZARE
  • Vânzătorul va include în coletul expediat către Client, în funcție de tipicul fiecărui produs, toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către
  • Vânzătorul va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se afla comanda
  • Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea Vânzătorului, devine Contract
 3. TRANSPORT
  • Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată direct de către fiecare dintre Vânzători privind categoriile de produse comercializate de fiecare dintre ei prin intermediul website-ului dor-romanesc.ro, în București, sau prin intermediul unei firme de curierat rapid în restul localităților din România.
  • Livrările se vor efectua, în medie, în 72 de ore de la confirmarea
  • În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului sus menționat,

Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail, în termen de 48 de ore de la confirmarea Comenzii, caz în care, Clientul poate renunța în scris la comandă. În această situație, Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii.

 • Clientul are la dispoziție un termen de 24 de ore de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul
 • Lipsa primirii de către Vânzător a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprimă opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anularea comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, Vânzătorul va înapoia sumele plătite. În eventualitatea în care plata a fost efectuată înainte de data livrării produsului/produselor comandat(e), sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de 30 de
 • Livrarea produselor comandate de către clienți prin intermediul Website-uluidor-romanesc.ro se va face doar pe teritoriul României.
 1. CALITATE ȘI GARANȚII
  • Toate Produsele comercializate de Vânzător și Partenerii săi îndeplinesc standardele de calitate și garanții impuse de Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
  • În cazul în care Vânzătorul nu poate executa contractul din cauză că produsul nu este disponibil, va informa Clientul despre această indisponibilitate, la data la care

Vânzătorul ia la cunoștință despre acest caz. În eventualitatea în care Produsul a fost deja plătit de către Client, sumele vărsate ca plată vor fi rambursate de către Vânzător în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

17.3 În eventualitatea depășirii termenului de livrare în medie, de 72 de ore de la confirmarea Comenzii, Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii.

 

 • Clientul are la dispoziție un termen de 24 de ore de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul
 • Lipsa primirii de către Vânzător a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, se va considera că accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprima opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anulare a comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, Vânzătorii vor înapoia sumele plătite în totalitate conform legii, în termen de 30 de
 • Sumele plătite pentru produse vor fi rambursate în termen de 30 de zile în măsura în care Vânzătorul deține toate informațiile necesare în acest sens, respectiv comunicarea de către client în scris, a contului IBAN în care se va efectua transferul sumelor plătite.
 • Potrivit Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, articolul 4, punctul 1, litera e) și a Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, articolele 5-14, în funcție de natura produselor livrate, garanțiile asupra acestora pot funcționa în următorul mod:
 • vinurile de orice tip și băuturile alcoolice care conțin minim 10% volum alcool conform Hotărârii nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, articolul 10, alineat (5) – nu au indicată data durabilității minimale;
 • alte produse (livrate de Vânzător, ca urmare a Comenzilor primite prin intermediul Website-ului www.dor-romanesc.ro) care sunt supuse unui termen de garanție vor fi livrate întotdeauna cu respectarea unui termen minim de 30 de zile de valabilitate de la data comenzii până la termenul de expirare al
  • În cazurile puțin probabile în care livrările produselor s-ar face cu un termen de valabilitate mai mic de 30 de zile in mod normal, Clientul are următoarele posibilități:
 1. să ceară înlocuirea acestui produs în maxim 15 zile calendaristice fără a fi nevoie să suporte cheltuieli suplimentare;
 2. să beneficieze de o reducere semnificativă a prețului acestui articol, însă fără a putea fi mai mic decât prețul de achiziție al furnizorului;
 3. să declare rezoluțiunea contractului, să returneze bunurile primite și să primească înapoi contravaloarea mărfurilor fără alte cheltuieli
  • În cazul în care bunurile livrate de Vânzător (pentru Comenzile primite prin intermediul Website-ului www.dor-romanesc.ro) nu corespund cu descrierea, cumpărătorul (Clientul) va putea cere înlocuirea produsului, sau va putea beneficia de o reducere substanțială de preț, sau va putea declara rezoluțiunea contractului fără a mai suporta cheltuieli
  • Datorită naturii bunurilor livrate de Vânzător (băuturi spirtoase, vinuri, băuturi răcoritoare, apă sau alte produse accesorii (ex: pahare), service-ul post vânzare sau post-garanție nu poate fi
 4. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT. ANULAREA COMENZILOR. RETURNAREA PRODUSELOR

DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT SI RETURNAREA PRODUSELOR

 • Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract pentru produsele comercializate, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice
 • Perioada de retragere expiră după 14 zile pentru produsele comercializate, începând:
 • din ziua încheierii contractului;
 • din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor (în cazul unui contract de vânzare);
 • din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului produs (în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă și livrate separat);

 

 • din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese (în cazul unui contract privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părți);
 • din ziua în care intrați, dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a primului produs (în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată).
  • Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail.
  • În acest scop, puteți folosi modelul de retragere pe care îl găsiți AICI. Folosirea lui nu este însă
  • Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
  • Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dvs., inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare. În orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.
  • Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.
  • Avand in vedere faptul ca noi comercializam produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de dvs. si/sau faptul ca furnizam ca si produse – bauturi alcoolice al caror pret a fost convenit in momentul incheierii contractului de vanzare, a caror livrare nu poate fi efectuata inainte de 30 de zile si a caror valoare reala depinde de fluctuatiile de pe piata pe care noi nu le putem controla, in conformitate cu prevederile art.16 lit.e) si lit.g) din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, in momentul in care va interveni una dintre situatiile mentionate mai sus, dvs. nu veti putea sa va exercitati dreptul de retragere din contractele de vanzare- cumparare al produselor incheiate la distanta sau in afara spatiilor comerciale, in termenul de 14 zile calendaristice calculat conform art.18.2 de mai
  • Clientul trebuie să verifice produsele livrate de Vanzator sau de curier in numele Vanzatorului la adresa de livrare înainte de acceptarea comenzii / semnarea și confirmarea comenzii. Prin această semnătură, Clientul confirmă și ratifică cumpărarea în persoană. Suplimentar. Clientul declară că o terță parte poate ratifica comanda în numele său, de exemplu dacă Clientul nu este la adresa finală de livrare sau a desemnat o terță parte pentru colectarea și semnarea comenzii. Clientul (și/sau terța persoană menționată) este astfel responsabil pentru a verifica dacă serviciul furnizat este corespunzător și, după caz, de colectarea unor dovezi suficiente că acesta nu a fost
  • Conform prevederile art.16 lit.c) si d) din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, in momentul in care va interveni una dintre situatiile mentionate mai sus, Clientul nu isi va putea exercita dreptul de retragere din contractele de vanzare-cumparare al produselor incheiate la distanta sau in afara spatiilor comerciale, in termenul de 14 zile calendaristice, in cazul furnizarii de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar sau in cazul furnizarii de produse care sunt susceptibile a se deterioara sau a expira rapid.
 • Dacă Clientul a furnizat o adresă incorectă pentru livrarea produselor, poate introduce o nouă adresă în orice moment cu condiția să fie în același oraș ca cel din comanda inițială.
 1. FRAUDA
  • Vânzătorul nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole
  • Clientul / Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale.
  • Vânzătorul își declină orice responsabilitate, în situația în care un Membru / Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Vânzătorului.
  • Clientul sau Membrul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de
  • Vânzătorul nu promovează SPAM-ul. Orice Membru/Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Website poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.
  • Comunicările realizate de către Vânzător prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
  • Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau a societății Vânzătorului. Vânzătorul își rezervă dreptul de se adresa oricărei autorități competente împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
 • de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
 • de a altera sau de a modifica conținutul Website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Vânzător către Membru / Client;
 • de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;
 • de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător către Membru / Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.
  • Clientul Website-ului dor-romanesc.ro este de acord, iar Vânzătorul are obligația ca în cazul tranzacțiilor suspecte sau declarate suspecte, la solicitarea oricărei autorități publice, instituții autorizate, unități bancare partenere sau a altei asemenea entități, să comunice datele cu caracter personal ale Clientului, punându-se în vedere solicitantului acestor date faptul că acesta are obligația de a păstra caracterul de confidențialitate a datelor comunicate.
 1. CONDIȚII DE ÎNLĂTURARE A RĂSPUNDERII
  • Vânzătorul nu poate fi ținut responsabil în nici un fel în fața niciunui Membru/Client care utilizează Website-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.
  • În cazul în care un Membru/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Vânzător violează drepturile de autor sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Vânzătorul , conform detaliilor de contact, astfel încât Vânzătorul să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.
  • Vânzătorul nu garantează Membrului sau Clientului accesul pe Website sau la Serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Website, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial său integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului.
 • Vânzătorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Website-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Website-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii
 • Vânzătorul este exonerat de orice vină în cazul utilizării Website-urilor și/sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Website-urilor, e-mailului sau al unui angajat al Vânzătorului, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.
 • Vânzătorul nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:
 • serviciul va fi potrivit cerințelor clientului;
 • serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
 • produsele/serviciile obținute gratis sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor
  • În limita prevederilor prezentelor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii Website-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Client sau Membru și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Website-ului.
 1. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT
  • Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.
  • Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului
  • Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.
  • Dacă în termen de 48 de ore de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
  • Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 48 de ore de la data producerii evenimentului dar numai in cazul in care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.
 2. LITIGII
  • Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea, etc., a Website-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Vânzător Membrului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile „Termeni și condiții”.
  • Orice dispută cu referire la prezentul Document care ar putea să apară între Membru/Client și Vânzător se va rezolva mai întâi pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă, în conformitate cu legislația română în
  • Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
 • Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația în vigoare la momentul redactării.
 1. DISPOZIȚII FINALE
  • Vânzătorul și Partenerii săi își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Website-ului, structurii acestuia, Serviciului, precum și orice Conținut fără o notificare prealabilă Membrului sau Clientului.
 • În limita prevederilor prezentului Document, Vânzătorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website- ului.
 • Vânzătorul își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Website-ului, cu respectarea legislației în
 1. FEEDBACK
  • În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Vânzătorul, vă rugăm să ne contactați la numele de telefon0734982011, în orice zi a săptămânii, program 9.00 – 17.30, sau prin email la mihai@yahoo.com
  • Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la Website-ul dor-romanesc.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea Vânzătorului.
  • În cazul în care o problemă legată de o comandă, plată, sau de altă natură dar în strânsă legătură cu obiectul acestui Website, nu poate fi soluționată prin email sau telefonic de către persoana care administrează contul dumneavoastră, vă rog să-l contactați pe domnul Racovita Mihai prin email la adresa mihai@yahoo.com sau la telefon 0734982011

Acest site web utilizează Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea site-ului nostru cu partenerii noștri de socializare, publicitate și analiză, care îl pot combina cu alte informații pe care le-ați furnizat-o sau pe care le-au colectat din utilizarea serviciilor lor. Sunteți de acord cu cookie-urile noastre dacă continuați să utilizați site-ul nostru web.

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima revizuire: 01.05. 2019

Angajamentul nostru față de confidențialitate

SENS TEAM S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Strada Traian nr.184-186, Corp B, Camera 1, Etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/4002/2000, CUI 12954952, în calitate de operator de date cu caracter personal („Operator” sau

„Societatea” sau „noi” sau „DOR-ROMANESC”).

Această politică descrie informațiile personale pe care Operatorul le colectează despre dvs., de ce le colectăm, cum le folosim și când le împărtășim cu terțe părți. Această politică descrie și modul în care prelucrăm informațiile pe care ni le furnizați sau cele pe care le colectăm în legătură cu dvs. atunci când vizitați magazinul nostru gestionat direct de noi și experiențele noastre online – www.dor-romanesc.ro. De asemenea, menționează și alegerile pe care le puteți face cu privire la modul în care folosim informațiile dvs. personale și completează orice alte informații pe care le-ați furnizat în alte circumstanțe.

Prezenta politică a fost redactată luând in considerare aspectele stabilite de prevederile legislației europene si naționale în vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 („GDPR”), Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.

Dezvoltarea continuă a tehnologiei, modificările serviciilor noastre sau situația juridică, precum și alte motive pot necesita ajustări ale politicii noastre privind protecția datelor. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment această declarație privind protecția datelor și vă cerem să vă informați în mod regulat despre starea actuală. Puteți afla dacă politica s-a modificat, verificând data revizuirii care apare mai sus.

Această politică se referă strict la magazinul online www.dor-romanesc.ro („website” sau „magazin online”).

Dacă aveți întrebări cu privire la Politica de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați așa cum este descris în secțiunea intitulată „Cum ne puteți contacta?” de mai jos.

 1. Care sunt categoriile de persoane vizate?
 2. În ce scopuri vă prelucrăm datele cu caracter personal?
 3. Ce baze legale folosim pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?
 4. Ce tipuri de date colectăm și sursa acestora? Alte informații
 5. Ce altfel de date mai colectăm?
 6. Cum vă utilizăm datele cu caracter personal?
 7. Cât vă stocăm datele cu caracter personal?
 8. Unde vă transmitem/transferăm datele cu caracter personal?
 9. Cum aleg ce promoții primesc? De ce am primit un e-mail de marketing după ce am făcut o achiziție în magazinul dor-romanesc.ro?
 10. Ce se întâmplă dacă particip la concursuri/campanii organizate de DOR- ROMANESC?
 11. Cum se utilizează informațiile mele pentru publicitatea comportamentală sau orientată și ce opțiuni am?
 12. Ce se întâmplă dacă folosesc diferite dispozitive pentru a vizita website-ul www.dor- romanesc.ro?
 13. Cum puteți accesa sau modifica datele dvs. cu caracter personal din contul dvs. online sau pe care ni le-ați transmis?
 14. Cum protejăm datele copiilor?
 15. Ce măsuri de securitate am adoptat?
 16. Ce este phishing-ul?
 17. Ce link-uri către alte website-uri avem?
 18. Cum ne puteți contacta? Datele de contact ale responsabilului cu protectia
 19. Ce drepturi aveți?
 20. CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE?

Exista diferite categorii de persoane vizate, in funcție de calitatea pe care acestea o au in raporturile cu Societatea, noi prelucrând datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna în baza unui temei legal, după cum urmează:

 • vizitatorii dor-romanesc.ro, persoanele anonime, care doar accesează și navighează magazinul online;
 • vizitatorii dor-romanesc.ro, persoanele clienți care pot plasa comenzi în vederea cumpărării unor produse comercializate de Societate, fără a fi membru și a avea înregistrat un cont de utilizator în magazinul online www.dor-romanesc.ro sau care accesează diverse servicii puse la dispoziție de noi: plasare și/sau anulare comandă; cumpărare, livrare și retur produse; retragere din contractul de vânzare produse comandate și primirea contravalorii produsului; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate (ex. mesagerie instant chat in magazinul online, formular de contact, formular standard de retragere din contractul de vânzare produse comandate[CG1] ); abonare newsletter;
 • membrii utilizatori dor-romanesc.ro, persoanele clienți sau potențiali clienți care sunt membrii ai magazinului online www.dor-romanesc.ro, care au înregistrat un cont de utilizator în cadrul acestuia și care îl utilizează pentru diverse servicii puse la dispoziție de Societate: plasare și/sau anulare comandă; cumpărare, livrare și retur produse; retragere din contractul de vânzare produse comandate și primirea contravalorii produsului; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate (ex. mesagerie instant chat in magazinul online, formular de contact, formular standard de retragere din contractul de vânzare produse comandate); abonare newsletter;
 • potențiali parteneri sau partenerii de afaceri ai Societății, persoanele care au calitatea de angajat, colaborator, reprezentant sau alt potențial partener, ori acționar direct sau indirect ori beneficiar real, al unui potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri al Societății.
 1. ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL? Scopul principal pentru care prelucrăm datele dvs. personale sunt pentru a ne asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate într-un mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale. Societatea vă prelucrează datele cu caracter pentru următoarele scopuri:
 • oferirea accesului la serviciile magazinului online dor-romanesc.ro;
 • operarea, protejarea, îmbunătățirea și optimizarea dor-romanesc.ro și experienței membrilor și clienților, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări și evaluarea comportamentului in mediile online, testare, dezvoltare și utilizare;
 • înființarea, administrarea și modificarea contului de utilizator în cadrul magazinului online www.dor-romanesc.ro; crearea unei liste de dorințe; transmiterea unor alerte de securitate și notificări de cont;
 • încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre, prin preluarea comenzilor, inclusiv validarea, confirmarea de expediere, facturarea acestora sau alte alerte; returnări/schimburi; transmiterea unor mesaje privind produsele achiziționate și actualizări; anulări comenzi; retrageri din contractul de vânzare produse și rambursare contravaloare produse returnate; soluționarea reclamațiilor de orice natură referitoare la produsele achiziționate prin intermediul serviciului nostru de call-center;
 • solicitarea, emiterea și gestionarea promoțiilor, reducerilor și alte servicii personalizate;
 • marketing și publicitate (incluzând și marketing direct); participarea la concursuri, tombole și promoții; acțiuni de marketing direct – înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (newsletter prin e- mail, SMS, și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială), evenimente și promoții;
 • întocmire baze de date cu membrii sau clienții dor-romanesc.ro si stocarea acestora;
 • prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea și exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 • rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor);
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoană de contact al respectivului client, furnizor

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dvs.

 

 1. CE BAZE LEGALE FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Noi prelucrăm datele personale numai pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau pentru a ne apăra interesele legitime imperioase. Interesele noastre legitime sunt reprezentate de punerea în aplicare a scopului nostru de afaceri.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sunt următoarele:

 • consimțământul (art.6 alin.(1) lit.a) din GDPR) în cazul efectuării unor poze și/sau înregistrări video în cazul acțiunilor noastre de marketing și publicitate (de ex. participarea la concursuri, tombole și promoții; evenimente și promoții), ce pot fi folosite de noi pentru promovarea produselor și serviciilor noastre prin intermediul diferitelor canale de comunicare media offline și online; acțiuni de marketing direct – înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (newsletter prin e-mail, SMS, MMS, telefon și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială) și/sau alte acțiuni de marketing pentru care v-ați dat consimțământul;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR) pentru scopurile privind înființarea, administrarea și modificarea contului de utilizator în cadrul magazinului online www.dor-romanesc.ro; crearea unei liste de dorințe; transmiterea unor alerte de securitate și notificări de cont;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR) pentru scopurile privind intenția de a încheia contractelor de vânzare pentru produsele noastre comercializate în cadrul magazinului online dor-romanesc.ro și executarea acestor contracte (prin preluarea comenzilor, inclusiv validarea, confirmarea de expediere, facturarea acestora sau alte alerte; returnări/schimburi; transmiterea unor mesaje privind produsele achiziționate și actualizări; anulări comenzi; retrageri din contractul de vânzare produse și rambursare contravaloare produse returnate; soluționarea reclamațiilor de orice natură referitoare la produsele achiziționate; participarea la concursuri, tombole și promoții; aceste prelucrări sunt impuse și de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR) pentru scopul privind gestionarea relației de afaceri dintre Operator și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri;
 • interesul legitim (art.6 alin.(1) lit.f) din GDPR) pentru scopurile constând în oferirea accesului și utilizării serviciilor website-ului dor-romanesc.ro prin funcționarea corespunzătoare a acestuia; operarea, protejarea, îmbunătățirii și optimizării www.dor- romanesc.ro și experienței membrilor și clienților; marketing și publicitate, evenimente și promoții; înregistrarea audio a convorbirilor telefonice privind soluționarea reclamațiilor de orice natură referitoare la produsele achiziționate prin intermediul serviciului de call- center; prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea și exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 • respectarea unor obligații legale pentru scopurile privind încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale; apărarea și exercitarea drepturilor noastre; rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor).
 1. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM ȘI CARE ESTE SURSA ACESTORA? ALTE INFORMAȚII

 

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. Puteți opta în legătură cu utilizarea datelor pe care le colectăm și prelucrăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza, cu excepția situației în care necesitatea de prezentare a datelor este o obligație legală. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a cumpăra/returna un produs există posibilitatea să nu putem finaliza relația contractuală cu dvs.

Pentru fiecare scop privind prelucrarea datelor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastră, după cum urmează:

 • în cazul vizitatorilor magazinului online dor-romanesc.ro, nu cunoaștem date despre aceștia, cu excepția [adresei IP] si a [cookie-urilor] utilizate (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați Politica de Cookies), dar monitorizăm numărul vizitatorilor și secțiunile accesate/navigate/vizitate în cadrul website-ului în scopuri statistice; este posibil să adunăm informații in timpul vizitei dvs. pe pagina de internet a magazinului online, prin instrumentele noastre de colectare automată a datelor (Cookie- uri): adresa de protocol de internet (IP), denumirea domeniului (adresa URL de referință), datele de accesare, istoricul de accesare al clientului (paginile vizualizate, link-urile pe care dați click), codul HTTP de răspuns, datele paginii web de unde se face accesarea, calitatea de octeți utilizată cu ocazia vizitării, datele paginilor vizualizate sau tipul și limba browser-ului utilizat, setările hardware;
 • scopul privind înființarea, administrarea și modificarea contului de utilizator în cadrul magazinului online www.dor-romanesc.ro; operarea proceselor de înregistrare a contului dvs. și gestionarea autentificării pe website; tratarea listelor de produse dorite; transmiterea unor alerte de securitate și notificări de cont; datele dvs. personale și datele de contact sunt colectate în mod direct de la dvs. când ați solicitat înregistrarea contului dvs. de utilizator – [nume, prenume, adresa de email, adresă facturare implicităși adresă expediere implicită, parolele, indiciile pentru parole și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și pentru accesarea contului de utilizator]; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă crearea unui cont de utilizator în cadrul magazinului nostru online și/sau serviciile de facturare și expediere produse achiziționate;
 • scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre comercializate în cadrul magazinului online dor-romanesc.ro (vânzări online); datele dvs. sunt colectate în mod direct de la dvs. când efectuați achiziția produselor, indiferent daca sunteți vizitator sau membru înregistrat, adică date personale și de contact, date privind achizițiile dvs., date fiscale, detalii de plată, informații legate de vânzări și orice alte date strict necesare pentru livrarea produselor – [nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă de facturare, adresă de livrare, cont IBAN – prelucrat numai în situația plăților cu OP (ordin de plată) și/sau a retururilor/schimbului de produse]; Refuzul dvs. de a furniza aceste informații ar face imposibilă finalizarea achizițiilor și emiterea facturii fiscale sau procesarea unui eventual retur/schimb de produse, în magazinul nostru online;
 • scopul de marketing si publicitate, participarea la concursuri, tombole și promoții; acțiuni de marketing direct – înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (newsletter prin e-mail, SMS, MMS, telefon și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială), evenimente și promoții; datele dvs. sunt colectate în mod direct de la dvs. când decideți să participați la concursuri, tombole și promoții sau când vă abonați la newsletter – [nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, date colectate din modulele cookies, date privind preferințe și obiceiuri, imagini fotografice sau video în cadrul evenimentelor organizate]; Netransmiterea acestora/anumitor informații va face imposibilă oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate către dvs. și/sau participarea la evenimentele noastre;
 • scopul privind informarea dvs., preluare comenzi, soluționarea reclamațiilor de orice natură referitoare la produsele achiziționate (schimburi/retururi) prin intermediul serviciului de call-center; datele dvs. sunt colectate în mod direct când apelați serviciul de call

Putem combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de dvs. in mediul online și in alte interacțiuni cu noi. De asemenea, putem combina informațiile personale cu informațiile pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme sociale și alte părți terțe.

ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE

Analizarea comunicărilor in cadrul/prin intermediul website-ului nostru www.dor- romanesc.ro

Este posibil să examinăm, să scanăm sau să analizăm comunicările în cadrul website- ului nostru www.dor-romanesc.ro (de ex. distribuirea unei pagini dedicata unui eveniment, regulament privind concursuri, tombole și promoții prin intermediul diverselor canale de comunicare – mesagerie instant, platforme de social media, email, SMS, MMS), pentru prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, conformitatea cu reglementările, investigarea, dezvoltarea produselor/serviciilor, cercetarea, analiza și asistența clienților. De exemplu, ca parte a eforturilor noastre de prevenire a fraudei, scanăm și analizăm mesaje pentru a masca informațiile de contact și referințele la alte site-uri web. În unele cazuri, este posibil să scanăm, să examinăm sau să analizăm mesaje pentru a depana, a îmbunătăți și a extinde ofertele de produse/servicii. Folosim metode automatizate acolo unde este posibil. Cu toate acestea, ocazional, este posibil să fie necesar să examinăm manual unele comunicări, cum ar fi investigațiile privind frauda și asistența pentru clienți sau să evaluăm și să îmbunătățim funcționalitatea acestor instrumente automate. Nu vom examina, vom scana sau analiza comunicările dvs. pentru a trimite mesaje de marketing a unei terțe parți către dvs. și nu vom vinde recenzii sau analize ale acestor comunicări.

Aceste activități se desfășoară pe baza interesului nostru legitim de a asigura respectarea legilor și a Termenilor si Condițiilor noastre, prevenirea, detectarea si fraudei, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale promovarea siguranței și îmbunătățirea și asigurarea performanței adecvate a serviciilor noastre.

Parteneri și integrare părți terțe

www.dor-romanesc.ro poate conține legături către site-uri sau servicii terțe, cum ar fi integrarea unor terțe părți, servicii de co-marcă sau servicii de marcă terță parte („Parteneri terți”). Noi nu deținem sau nu controlăm acești parteneri terți și atunci când interacționați cu aceștia, este posibil să furnizați informații direct partenerului terț sau nouă sau ambelor părți. Acești parteneri terțe vor avea propriile reguli privind colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor. Vă încurajăm să examinați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri pe care le accesați.

Părți ale website-ului www.dor-romanesc.ro pot utiliza servicii terțe, cum ar fi Google Analitycs, Facebook, Twitter, Youtube, inclusiv API-urile procesatorilor de plăti pentru plățile produselor achiziționate în cadrul magazinului nostru online – Netopia (https://netopia- payments.com). Soluțiile integrate e-commerce Netopia funcționează ca centre de procesare a datelor și de legătură între emitenții de carduri, comercianți acceptanți de card și clienți utilizatori de carduri. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și străine sub siglele VISA și MasterCard, cu condiția că băncile emitente să le fi activat pentru plata online. Operatorul nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale clienților sau membrilor, acestea fiind procesate direct pe serverele procesatorilor de plăți online. Procesatorii de plăti și/sau emitenți de carduri bancare, agreați de către Operator sau Partenerii săi au dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare tranzacție suspectă, în cazul în care aceasta există.

De asemenea, utilizăm și serviciile de curierat oferite de FAN Courier Express SRL, (FAN Courier), societate care preia date aferente livrării produselor noastre [nume client, adresa de livrare sau adresa indicată de client la care ar urma să se facă livrarea și numărul de telefon].

Anumite informații ce sunt date cu caracter personal [nume, prenume, adresa de email etc.]pot fi transmise pe o durată limitată de timp și către serviciul partener Opinii de Încredere by TRUSTED.ro, în scopul trimiterii unui mesaj în numele magazinului nostru online, pentru a gestiona în mod independent opinia clienților cu privire la experiențelor lor în magazinul nostru online www.dor-romanesc.ro. Părerea clienților va fi publicată pe feedback.trusted.ro. Informațiile sunt șterse automat de către sistemul serviciului partener după ce scopul a fost atins. Feedback.trusted.ro poate folosi terțe sisteme pentru trimiterea tehnică a mesajelor, astfel încât să se asigure că acestea ajung la clienți.

Utilizarea acestor servicii se supune politicilor lor de confidențialitate, cum ar fi Termenii și condițiile suplimentare ale Google Analytics, Facebook, Twitter, YouTube, procesatorilor de plăți, firmei de curierat si partenerului TRUSTED.ro.

 1. CE ALTFEL DE DATE MAI COLECTAM?

Magazinul nostru online www.dor-romanesc.ro utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dvs. și pentru a analiza trenduri, a administra website-ul, a urmări utilizarea de către client sau membru în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adresa IP (Internet Protocol), tip de browser, furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra website-ul nostru. Vizitatorii, utilizatorii si membrii website-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă aceștia decid să dezactiveze cookie-urile, această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în magazinul nostru online și a serviciilor noastre. O resursă utilă pentru informații despre ștergerea și controlul modulelor cookie poate fi găsită la www.aboutcookies.org. O detaliere a modului în care folosim cookies-urile în relația cu utilizatorii online se poate găsi in secțiunea Politica de Cookies.

 1. CUM VĂ UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Putem folosi, stoca și procesa informații personale pentru a (1) furniza, înțelege, îmbunătăți și dezvolta www.dor-romanesc.ro; (2) a crea și a menține un mediu de încredere și mai sigur (cum ar fi respectarea obligațiilor legale și asigurarea respectării politicilor www.dor-romanesc.ro); și (3) furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și a marketingului nostru.

Furnizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea website-ului nostru www.dor-romanesc.ro. Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, îmbunătăți și dezvolta www.dor- romanesc.ro pentru a:

 • vă permite să accesați și să utilizați dor-romanesc.ro;
 • opera, proteja, îmbunătăți și optimiza dor-romanesc.ro și experiența vizitatorilor, clienților și membrilor, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări;

 

 • vă permite înființarea, administrarea și modificarea contului de membru utilizator în cadrul magazinului online www.dor-romanesc.ro; crearea unei liste de dorințe; transmiterea unor alerte de securitate și notificări de cont;
 • vă face experiența de cumpărături mai ușoară, mai plăcută și mai eficientă;
 • oferi produse și servicii proprii sau ale partenerilor terți pentru clienți;
 • vă trimite mesaje privind produsele achiziționate, actualizări;
 • vă informa, prelua si procesa comenzi (inclusiv validarea, trimiterea notificărilor către dvs. sau către alte persoane pe care le desemnați, pentru a confirma starea comenzii dvs., confirmarea de expediere, inclusiv livrarea produselor către dvs. sau către alte persoane pe care le desemnați, facturarea acestora); returnări/schimburi; anulări comenzi; soluționa eventualele retrageri din contract și rambursarea contravalorii produselor achiziționate; soluționarea reclamațiilor de orice natură referitoare la produsele achiziționate prin intermediul serviciului de call-center;
 • vă permite participarea la promoții, reduceri și alte servicii personalizate;
 • aborda problemele și a îmbunătăți produsele, mărcile, serviciile și tehnologiile noastre, precum și pentru a dezvolta noi produse și

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim în îmbunătățirea www.dor-romanesc.ro și experiența membrilor noștri cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dvs.

Crearea și menținerea unui mediu de încredere și mai sigur. Putem folosi informațiile personale pentru a crea și menține un mediu de încredere și mai sigur, cum ar fi:

 • detectarea și prevenirea fraudelor, încălcărilor de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, spamului, abuzului și a altor activități dăunătoare;
 • desfășurarea investigațiilor de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • respectarea obligațiile legale;
 • rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor);
 • rezolvarea orice litigiu cu oricare dintre membrii noștri și aplicarea acordurile noastre cu terțe părți;
 • respectarea Termenilor și Condițiilor noastre și alte politici; permiterea utilizării tehnologiile noastre în magazinul online;
 • protejarea drepturilor, proprietății, siguranței și securității Societății, angajaților, clienților și

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim privind protejarea www.dor-romanesc.ro, pentru a măsura performanța adecvată a interacțiunilor cu dvs. și respectarea legilor aplicabile.

Furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și marketingului.

Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, personaliza, măsura și îmbunătăți publicitatea și marketingul nostru, cum ar fi:

 • trimiterea unor mesaje promoționale, marketing, publicitate și alte informații care ar putea fi interesante pentru dvs. pe baza preferințelor dvs. și despre publicitatea media prin intermediul unor pagini și conturi administrate de DOR-ROMANESC in cadrul unor platforme sociale, precum Facebook, Twitter, YouTube ;
 • personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității noastre; administrare sondaje;
 • pentru a ne ajuta să aflăm mai multe despre preferințele dvs. de cumpărături;
 • organizarea unor concursuri, tombole și alte activități promoționale; evenimente gestionate de noi sau de partenerii terți;
 • marketing direct – înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (newsletter prin e-mail, SMS și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială); aceasta nu va afecta frecvența e-mailurilor administrative pe care le putem trimite în legătură cu orice produs achiziționat de dvs. Nu se percepe nici o taxă pentru trimiterea de e-mailuri promoționale către dvs. Rețineți că este posibil să nu puteți beneficia de anumite promoții dacă nu aveți un cont de membru utilizator online;
 • invitații la evenimente locale, promoții și oportunități, experiențe online în cadrul www.dor-romanesc.ro;
 • afișarea review-urilor/feedback-urile clienților noștri, atât pe website-ul nostru www.dor- romanesc.ro, cât și în cadrul unor rețele de socializare, a diferitelor canale de comunicare media offline și online și a partenerului ro.

Vom prelucra informațiile dvs. personale în scopurile enumerate în această secțiune, având în vedere interesul nostru legitim de a desfășura activități de marketing pentru a vă oferi produse sau servicii care ar putea fi în interesul dvs.

Modul în care procesatorii de plăti (operatorii de date privind plățile) utilizează informațiile personale colectate. Putem folosi informațiile personale ca parte a serviciilor de plată pentru:

 • a vă permite să accesați și să utilizați serviciile de plată;
 • a detecta și preveni frauda, abuzul, incidentele de securitate și alte activități dăunătoare;
 • a desfășura investigații de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • a desfășura verificări a bazelor de date și a altor surse de informații;
 • a respecta obligațiile legale (cum ar fi regulamentele împotriva prevenirii si spălării banilor);
 • a aplica condițiile de plată și alte politici de plată.

Procesatorii de plăti (operatorii de date privind plățile) prelucrează aceste informații personale având în vedere interesul lor legitim de a îmbunătăți serviciile de plată și experiența utilizatorilor cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dvs. și pentru a respecta legile aplicabile.

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile dvs. pentru perioada în care contul dvs. de membru utilizator este activ, pentru a vă oferi produsele și serviciile noastre, în conformitate cu obligațiile noastre legale. Accesul la datele personale și prelucrarea acestora sunt efectuate de către Societate și/sau de către partenerii noștri, împuterniciți de noi în acest sens, conform procedurilor de lucru privind protecția datelor.

 1. CÂT VĂ STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Stocăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Datele personale colectate prin intermediul website-ului sunt prelucrate în principal prin mijloace electronice sau web, inclusiv servicii de analiză web găzduite de serverele noastre și/sau ale furnizorilor noștri pentru serviciile noastre de abonare la buletine informative – newsletter. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ.

Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;
 • perioada pentru care consimțământul dvs. este valid, până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de retragere a acestuia și de a nu vă mai păstra datele;
 • dacă este vorba despre date la care dvs. aveți acces, datele vor fi stocate până când dvs. le veți șterge sau veți solicita acest lucru (de ex. ștergerea contului de membru utilizator online în cadrul magazinului nostru online; dezabonare newsletter);
 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă in funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

 • oferirea accesului la serviciile magazinului online dor-romanesc.ro prin intermediul contului dvs. de membru utilizator online – pe perioada existenței contului dvs. de membru utilizator online;
 • încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre – pentru o perioadă de 10 ani; cu mențiunea ca datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva noastră timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor legii contabilității; în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
 • marketing si publicitate – pe perioada existentei contului dvs. de membru utilizator online, în cazul acțiunilor de marketing efectuate in interes legitim; pe durata valabilității consimțământului dat de dvs. pentru activități de marketing pentru care a fost solicitat (în cazul acțiunilor de marketing direct – abonare newsletter; consimțământul va fi reluat de DOR-ROMANESC la un interval de timp de 5 ani) sau până la soluționarea obiecțiunile dvs. privind aceste prelucrări;
 • informare, preluare comenzi și soluționare a eventualelor schimburi, retururi/schimburi și/sau a reclamațiilor, prin intermediul call center-ului (înregistrări audio) – pe o perioadă de 3 luni;
 • rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate

– pe perioada rezolvării diverselor solicitări/reclamații; în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;

 • gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri – pe perioada executării contractului sau dacă există o obligație legală în acest
 1. UNDE VĂ TRANSMITEM/TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL? Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:
 • furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii și produse și care au luat măsuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a ne asigura că aceștia își respecta obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implică prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații în ceea ce privește implementarea măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice prevăzute de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE;
 • părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii de externalizare acestora;
 • autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabilă;
 • atunci când furnizați informații personale uneia dintre mărcile noastre este posibil să împărtășim acele informații cu celelalte mărci ale noastre;
 • putem împărtăși informațiile dvs. furnizorilor noștri de servicii care gestionează informațiile despre clienți și care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către clienți, efectuarea de sondaje, servicii de curierat etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte operațiuni cu informațiile ;
 • putem să vă împărtășim informațiile dvs. când colaborăm cu o altă companie pentru a va oferi produse, servicii, concursuri, promoții etc;
 • este posibil să împărtășim informații despre dvs. dacă este necesar sau potrivit, cu bună credință, pentru a respecta legile, reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unui ordin sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului;
 • în cazul în care alegeți să plătiți produsele noastre în magazinul online, datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise procesatorului de plăti electronice, care nu ne va transfera aceste informații, în nicio situație. Pentru plângeri/sesizări legate de aceste informații, vă rugăm să ne contactați sau să contactați direct procesatorul de plăti;

Datele dvs. nu vor fi transferate în străinătate. În cazul în care datele dvs. vor fi transferate către alte societăți/entități din alte țări în afara UE/EEA, veți fi informat în acest sens.

 1. CUM ALEG CE PROMOȚII PRIMESC? DE CE AM PRIMIT UN E-MAIL DE MARKETING DUPĂ CE AM FĂCUT O ACHIZIȚIE ÎN MAGAZINUL ONLINE DOR- ROMANESC?

Societatea și mărcile noastre doresc să comunice cu dvs. numai dacă și dvs. vă doriți acest lucru și v-ați exprimat sau vă exprimați acordul (consimțământul) în acest sens. Dacă preferați să nu primiți informații promoționale, cum ar fi informații despre oferte speciale, promoții, concursuri, tombole și evenimente de vânzări, de la una sau mai multe mărci, puteți (1) să ne anunțați prin contactarea serviciului nostru pentru clienți, așa cum este descris în secțiunea intitulată „Cum ne puteți contacta?” de mai jos; (2) puteți face clic pe link-urile de dezabonare prezente în fiecare newsletter trimis de către noi; sau (3) să vă administrați notificările privind primirea newsletter-elor direct din contul dvs. de membru utilizator online.

 1. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ PARTICIP LA CONCURSURI/CAMPANII ORGANIZATE DE DOR-ROMANESC?

Putem oferi oportunități speciale clienților pentru a beneficia de cumpărături personalizate sau alte servicii, cum ar fi notificarea atunci când produsele dvs. preferate vor fi în stoc din nou in magazinul online www.dor-romanesc.ro, recomandări de produse, oferte și invitații la evenimente speciale.

Pentru a furniza aceste servicii personalizate, vă putem solicita informații despre interesele, activitățile, preferințele de cumpărături și alte persoane pentru care faceți cumpărături. De asemenea, putem păstra înregistrări ale acestor informații oferite de dvs., ale listelor de produse dorite, ale istoricului tranzacțiilor dvs. și ale informațiilor de contact. Putem folosi informațiile dvs. pentru a vă contacta prin telefon sau prin mesaj text, în conformitate cu aceste politici. În anumite situații, puteți, de asemenea, să autorizați un reprezentant al DOR-ROMANESC să plaseze o comandă în numele dvs., conform informațiilor furnizate de dvs.

 1. CUM SE UTILIZEAZĂ INFORMAȚIILE MELE PENTRU PUBLICITATEA COMPORTAMENTALĂ SAU ORIENTATĂ SI CE OPȚIUNI AM?

Utilizăm modulele cookie proprii pentru a determina care dintre anunțurile noastre sunt afișate pe alte site-uri web. Pentru a renunța la această publicitate online direcționată care folosește cookie-urile noastre, faceți click aici pentru Politica de Cookies. Lucrăm, de asemenea, cu companii terțe care utilizează tehnologiile de urmărire (inclusiv cookie-urile și etichetele pixelilor) pe site-ul nostru pentru a oferi publicitate personalizată în numele nostru și în numele altor agenți de publicitate de pe Internet.

Aceste companii pot colecta informații în timp despre activitatea dvs. pe site-ul nostru și pe alte site-uri, precum și despre interacțiunea dvs. cu publicitatea noastră și cu alte comunicări și folosesc aceste informații pentru a determina ce anunțuri vedeți pe site- urile și aplicațiile terțelor părți. Aceste tehnologii și informațiile colectate despre dvs. pot fi de asemenea utilizate pentru a vă urmări activitatea pe mai multe dispozitive. Pentru mai multe informații despre această practică și pentru a înțelege opțiunile dvs., inclusiv cum să renunțați la primirea acestor anunțuri personalizate, vizitați http://www.aboutads.info.

Rețineți că, indiferent dacă renunțați la ele, aceste tehnologii de urmărire pot să colecteze în continuare date și veți vedea în continuare anunțuri, dar acestea nu vor fi direcționate pe baza informațiilor colectate prin intermediul acestor tehnologii de urmărire.

 1. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ FOLOSESC DIFERITE DISPOZITIVE PENTRU A VIZITA WEBSITE-UL dor-romanesc.ro?

Pentru a vă oferi o experiență de cumpărături mai eficientă și mai convenabilă, este posibil să aveți acces la diverse conținuturi sau să vă conectați la contul dvs. de utilizator online din mai multe dispozitive diferite. Dacă utilizați diferite dispozitive (cum ar fi computerul de acasă, laptopul, dispozitivul mobil și/sau un dispozitiv inteligent de asistență personală) pentru a accesa site-ul nostru sau pentru aplicațiile noastre mobile și/sau pentru a plasa o comandă sau a solicita serviciile noastre, aplicațiile vă pot asocia personal cu fiecare dintre dispozitivele dvs. De exemplu, site-ul nostru vă poate permite să accesați articolele preferate sau coșul de cumpărături printr-un link de e-mail care este unic pentru contul dvs. Făcând clic pe link, veți fi conectat automat la contul dvs. pentru a vă continua experiența de cumpărături, unde ați rămas. Dacă alegeți să dați clic pe linkul de e-mail de pe un dispozitiv nou, vom putea asocia dispozitivul dvs. curent cu informațiile contului dvs.

Informațiile pe care le-am colectat de la diferitele dispozitive ale dvs. pot fi combinate cu alte informații pe care ni le-ați furnizat, inclusiv detalii despre: informații salvate în contul dvs. de membru, istoricul tranzacțiilor dvs., cum folosiți website-ul, aplicațiile și serviciile noastre, produsele pe care le vizualizați sau servicii și caracteristici în care alegeți să interacționați. Putem folosi astfel de informații pentru a vă oferi experiențe mai adaptate și servicii și experiențe coerente pe toate dispozitivele dvs., după cum se explică în această politica de confidențialitate. De asemenea, putem utiliza aceste informații pentru a preveni frauda, cum ar fi identificarea momentului accesării contului dvs. de membru utilizator online de pe un dispozitiv necunoscut sau furnizarea de oferte personalizate sau publicitate bazate pe utilizarea fiecărui dispozitiv și interacțiunile cu mărcile, serviciile și ofertele noastre. Consultați Politica de Cookies pentru a afla cum vă puteți exercita opțiunile privind urmărirea bazată pe cookie, pentru a afla mai multe despre alegerile dvs. privind publicitatea online.

 1. CUM PUTEȚI ACCESA SAU MODIFICA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL DIN CONTUL DVS. ONLINE SAU PE CARE NI LE-ATI TRANSMIS?

Puteți să examinați și să modificați anumite informații personale necesare pentru utilizarea de către dvs. a website-ului nostru www.dor-romanesc.ro (cum ar fi numele dvs. și datele de contact) prin administrarea datelor furnizate de dvs. pentru a accesa informațiile dvs. pe website-ul nostru, conectați-vă la contul de membru utilizator online utilizând adresa de e-mail și parola dvs. și veți putea să vă editați informațiile personale în profilul contului dvs.

De asemenea, ne puteți solicita să vă actualizăm informațiile personale contactându-ne, așa cum este descris în secțiunea intitulată „Cum ne puteți contacta?” de mai jos, în cazul în care nu aveți înregistrat un cont de utilizator online sau nu îl mai puteți accesa. În solicitarea dvs., vă rugăm să clarificați informațiile personale pe care doriți să le schimbați, indiferent dacă doriți să le eliminați din baza noastră de date sau să ne comunicați în ce limite doriți să folosiți datele dvs. personale. Pentru protecția dvs., putem implementa cereri numai cu privire la informațiile personale asociate adresei de e-mail pe care o utilizați pentru a ne trimite solicitarea dvs. și este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea înainte de a vă implementa solicitarea. Rețineți că orice solicitare de actualizare a informațiilor dvs. personale poate dura până la 10 zile pentru solicitarea dvs. prin e-mail și până la 6-8 săptămâni pentru solicitarea dvs. prin serviciile poștale clasice.

Rețineți că este posibil să fie necesar să păstrăm anumite informații în scopuri de evidență și/sau să finalizăm orice tranzacție pe care ați început-o înainte de a solicita o modificare sau ștergere (de ex., atunci când efectuați o achiziție sau introduceți o promoție, este posibil să nu puteți modificați sau ștergeți informațiile personale furnizate până la finalizarea unei astfel de achiziții sau promoții).

 1. CUM PROTEJĂM DATELE COPIILOR?

www.dor-romanesc.ro este un site pentru publicul general. Atenționăm vizitatorii, utilizatorii si membrii online în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizarea magazinului nostru online de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani este interzisă.

În situațiile excepționale în care se vor prelucra date cu caracter personal ale copiilor sub 18 ani, vom sista prelucrare imediat ce vom afla despre asemenea situații. Dacă sunteți sub această vârstă, vă rugăm să nu vă înregistrați sau să continuați cu achiziția online și să rugați un adult (adică părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) să continue procedurile necesare. Răspunderea pentru utilizarea magazinului nostru online de către copii aparține in exclusivitate părinților.

 1. CE MĂSURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?

Vă garantăm faptul că prelucrarea datelor dvs. se realizează în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform GDPR.

Avem implementată o politică de securitate a datelor cu caracter personal. Vă asigurăm de faptul că prelucrarea datelor dvs. este realizată de personal instruit în acest sens, la cele mai înalte standarde de confidențialitate.

Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență de cumpărături sigură și convenabilă. Avem anumite garanții pentru a vă ajuta la protejarea securității și confidențialității informațiilor dumneavoastră personale.

Când introduceți informațiile dvs. personale pe website-urile Mărcilor noastre, folosim tehnologia de criptare pentru a vă proteja informațiile pe măsură ce acestea ne sunt transmise.

De asemenea, folosim tehnologia firewall, controlul parolei și alte garanții tehnologice și procedurale în întreținerea website-ului www.dor-romanesc.ro. Deși am implementat măsuri de securitate pentru acest website, trebuie să știți că securitatea în proporție de 100% nu este posibilă. Prin urmare, furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este efectuată pe propria răspundere și, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, nu vom avea nicio responsabilitate ca urmare a divulgării informațiilor dvs. personale din cauza unor erori, omisiuni sau fapte neautorizate ale părților terțe în timpul sau după transmiterea acestora către noi. Vă recomandăm (i) să vă actualizați periodic software-ul pentru protejarea transmisiei de date prin rețele (de exemplu, un software antivirus) și să vă asigurați că furnizorul de servicii de comunicații electronice a adoptat mijloace adecvate pentru securitatea transmisiei de date prin intermediul rețelelor (de exemplu firewall-uri și filtre anti-spam); (ii) să păstrați confidențialitatea și să nu dezvăluiți altcuiva numele de utilizator și parola pentru accesarea contului dvs. de utilizator online; și (iii) să vă schimbați parola din când în când.

În cazul puțin probabil în care vom considera că securitatea informațiilor dvs. personale aflate în posesia sau controlul nostru a fost sau ar putea fi compromisă, vă vom informa despre această situație, conform legislației în vigoare, folosind oricare dintre metodele descrise în ea (furnizând-ne adresa dvs. de e-mail vă exprimați acordul să primiți o astfel de notificare în formă electronic, prin intermediul acestei adrese de e-mail).

Dacă din orice motiv nu puteți accesa serverul securizat sau dacă nu sunteți destul de confortabil pentru cumpărături online pe website-ul nostru www.dor-romanesc.ro, vă rugăm să sunați la numărul de telefon +4720 232 217.

 1. CE ESTE PHISHING-UL?

„Phishing” este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primiți un e-mail care pare că este de la noi, care vă solicită informații personale, nu răspundeți. Nu vă vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale prin e-mail.

 1. CE LINKURI CATRE ALTE SITE-URI AVEM?

Website-ul nostru pot conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinați politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesați prin website-ul nostru www.dor-romanesc.ro.

 1. CUM NE PUTETI CONTACTA? DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA

Pentru întrebări referitoare la politica de confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări promoționale, pentru a vă actualiza informațiile personale sau pentru detalii suplimentare privind drepturile de care beneficiați conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal sau pentru reclamații referitoare la protectia datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin e-mail, telefon sau poștă la:

email: protectiadatelor@dor-romanesc.ro telefon: + 40 740 232 217

poștă: Bucuresti, Sector 2, Strada Traian nr.184-186, Corp B, Camera 1, Etaj 3

 1. CE DREPTURI AVETI?

Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de noi;
 • dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea ca noi prelucram sau nu datele personale ale dvs., și in caz afirmativ, acces la date si furnizarea de informații privind prelucrările de date;
 • dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care va privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, in următoarele situații: (1) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (3) vă opuneți prelucrărilor de date personale; (4) datele personale au fost prelucrate ilegal; (5) datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care
 • dreptul la restricționarea prelucrării, in oricare din următoarele situații: (1) contestați exactitatea datelor; (2) prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dvs. nu doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (3) Operatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (4) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare;
 • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. și se efectuează prin mijloace automate;
 • dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic interesul nostru
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri: (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fără a indica vreun motiv.

Pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, puteti utiliza Formularul Online de Exercitare Drepturi cu Privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Societate, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere în format electronic, prin e-mail la adresa:

protectiadatelor@dor-romanesc.ro sau pe suport hârtie la sediul Societății: Bucuresti, Sector 2, Strada Traian nr.184-186, Corp B, Camera 1, Etaj 3.

Solicitarea dvs. va fi analizată și vi se va răspunde in termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.

 1. CUM PUTEȚI DEPUNE O PLÂNGERE LA AUTORITATEA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?

În egală măsură, aveți dreptul să vă adresați către Autoritatea de Supraveghere a

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

 1. ACTUALIZAREA ACESTEI POLITICI. NOTIFICĂRI.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porțiuni din această Politică de confidențialitate în orice moment, prin publicarea unei astfel de Politici de confidențialitate revizuită pe această pagină a website-ului www.dor- romanesc.ro și actualizarea datei „Ultimei revizuiri”. Este responsabilitatea dvs. să examinați din când în când această Politică de confidențialitate pentru a lua notă de modificările pe care le-am făcut. În unele cazuri, este posibil să furnizăm o notificare suplimentară cu privire la modificările semnificative ale acestei Politici de confidențialitate, prin adăugarea unei declarații pe pagina principală a website-ului nostru sau, pentru utilizatorii înregistrați, prin trimiterea unui e-mail de notificare sau prin adăugarea unei declarații pe pagina contului de utilizator online.

Prin acceptarea unei astfel de Politici de confidențialitate revizuite printr-un „clic de accept” într-un e-mail de notificare sau pe o declarație a unei pagini de cont (disponibilă atunci când este necesar să se conformeze legilor aplicabile) sau prin completarea unei achiziții pe acest website www.dor-romanesc.ro, după ce această politică de confidențialitate a fost revizuită sau, altfel, prin utilizarea sau trimiterea de informații pe website după publicarea politicii revizuite de confidențialitate, vă dați acceptul pentru o astfel de Politică de confidențialitate revizuită. Ca urmare a modificărilor, prelucrarea datelor dumneavoastră nu va fi efectuată fără consimțământul dumneavoastră explicit, dacă acest lucru este impus de legislația în vigoare.